Badanie sprawozdań finansowych

Audyt sprawozdań unijnych

Usługi księgowe

Ekspertyzy ekonomiczno-finansowe

Konsultacje
i szkolenia

ELIKS, korzystając z bogatego dorobku polskiej rachunkowości i doświadczeń Stowarzyszenia, stara się twórczo rozwijać swoją usługową ofertę. Nieustannie poszerza wachlarz usług tak,
by odpowiadały one najświeższym wymaganiom, które dyktują przepisy prawa finansowego
i gospodarczego. Ten walor aktualności co roku przysparza Spółce nowych Klientów.


ELIKS stosuje zasadę, że metodologia, styl oraz jakość pracy muszą odpowiadać przede wszystkim potrzebom, oczekiwaniom i wymaganiom Klientów o różnej wielkości, strukturze
i formie własności. Każde zlecenie wykonuje staranie, dotrzymując zawartych w umowie zobowiązań i terminów.


Niezwykle skrupulatnie Spółka podchodzi do audytu sprawozdań finansowych dotyczących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Wykonuje badanie, ale też przygotowuje specjalistyczne opinie i ekspertyzy wielu aspektów realizowanych przedsięwzięć.
Lokalizacja

Kompetencje

Władze i kadra

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Historia firmy

ELIKS Audytorska Spółka z o.o.     53-660 Wrocław     ul. Sokolnicza 34      tel./fax +48 71/ 373 59 19     tel. 355 67 13     biuro@eliks.com.pl